website free tracking

4 en 5 mei – Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd van de Duitse bezetter. De Tweede Wereldoorlog was voor Nederland afgelopen. Een oorlog waarin veel doden vielen. Mensen die vochten voor onze vrijheid van nu. Dat we in een land als Nederland mogen leven: een democratie met vrijheid van meningsuiting, geloof en politieke voorkeur. Je mag hier zijn wie je bent. Vrijheid.

Op 4 mei herdenken we de doden die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen en vredesmissies daarna. Na het taptoe-signaal, is het om exact 20.00 uur twee minuten stil om te denken aan de doden. Niet praten, geen muziek, geen verkeer. De Nederlandse vlag hangt halfstok. Uit respect voor de doden.

Dit jaar is het vanwege het Coronavirus anders dan andere jaren. Er is geen gezamenlijk bezoek aan monumenten in steden en dorpen. Wel bezoekt Koning Willem Alexander met Koningin Máxima het monument op de Dam in Amsterdam. Je kunt het op de televisie zien.

Uitzendingen NPO
• NPO 1: 19.00 uur – 20.25 uur
• NPO 2: 19.50 uur – 20.35 uur
• NPO 3: 19.50 uur – 20.30 uur
Deze avond, en ook op 5 mei, zijn er veel films en documentaires over oorlogen op de televisie.
Op 5 mei vieren we dat we in vrijheid mogen leven, al 75 jaar. Normaal gesproken een dag met feesten, muziek, festivals, markten, enzovoorts, maar vanwege Corona zijn alle activiteiten afgelast en blijven we zoveel mogelijk thuis. De Nederlandse vlag hangt de hele dag in top!

Afbeelding van luxstorm via Pixabay

The 4th and 5th of May: Memorial Day (Dodenherdenking) and Freedom Day (Bevrijdingsdag)

75 Years ago Netherland was freed from the German occupiers. The second World War was finished for the Netherlands. A war in which many people were killed. The People who fought for the freedom we have now, in which live in a country as Netherland: a democracy, in which you have freedom of speech, belief and political preference. You can be here who you are. Freedom.

At the 4th of May we remember the death who were killed during the second Word War and the wars and peacekeeping missions thereafter. After the ‘taptoe’ signal, that is the music which is played by a trumpet or a horn, there are two minutes silence for remembering the death. no talking, no music, no traffic. The Dutch Flag is halfway. Respecting the death.

This year and because of the Coronavirus, its different than the other years. There is no mutual visiting at monuments in the cities or villages. The King Willem Alexander and Queen Maxima do visit the monument at the Dam in Amsterdam. You can watch it on the television.

Broadcasts NPO
• NPO 1: 19.00 p.m. – 20.25 p.m.
• NPO 2: 19.50 p.m. – 20.35 p.m.
• NPO 3: 19.50 p.m. – 20.30 p.m.

This evening, and also at the 5th of May, there are a lot of movies and documentaries on the television about wars.
The 5th of May; we celebrate that we may live for 75 years in freedom. Normally with fests, music, festivals, markets, etcetera, but now unfortunately due to the Coran all activities are cancelled and we stay at home as much as possible. The Dutch flag is at the top the whole day.

Afbeelding van luxstorm via Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu