website free tracking

Nederlandse Cultuur en Taal

Ben je geïnteresseerd in de Nederlandse cultuur en taal?  In deze Corona-tijd kun je bij ons op een leuke manier de cursus online volgen, vooralsnog alleen mensen uit de gemeente Hardenberg. Ervaren taalcoaches helpen je hiermee. Ook al is je internet misschien niet goed, via WhatsApp, videochat of Skype is het online leren goed mogelijk. En in de toekomst misschien nog op een andere manier, we zijn ermee bezig.

In niveau groepen helpen Nederlanders je om kennis te verkrijgen over de taal en cultuur. We hebben verhalen met de moeilijke woorden vertaald in het Engels, Arabisch, Farsi en Turks. Persoonlijke begeleiding helpt je!

English

Are you interested in the Dutch culture and language? In these Corona-times people living in the municipality of Hardenberg can do an online course.

Experienced language coaches will help you. Although your internet connection might not be very good, by WhatsApp video chat or Skype it is possible to learn online well. We’re exploring other ways as well.

In ability groups, Dutch language coaches help you to learn about the language and culture. We have stories with the difficult words translated into English, Arabic, Farsi and Turkish. Personal coaching helps you learn.

Margret wil haar verhalen uiteindelijk bundelen in een boek. Haar doel is om die beschikbaar te stellen aan asielzoekers en statushouders. Om de verhalen te kunnen begrijpen, is enige basiskennis van de Nederlandse taal wel aanbevolen, ook al worden de moeilijke woorden in diverse talen vertaald en zijn er niveau gradaties.

Je kunt ook samen met een taalcoach aan je taal werken. Op een leuke onconventionele manier leer je dan over de Nederlandse cultuur en de Nederlandse taal.

The Stories

Ultimately, Margret would like to publish a storybook and to offer that to asylum seekers and status holders. Although the words in the course are translated into several languages and there are different levels, some knowledge of the Dutch language is recommended.

You can also work together with a language coach to learn about Dutch culture and the Dutch language with this course.

Verhalen

Grammatica

Menu