website free tracking

Koningsdag wordt Woningsdag

Elk jaar vieren we Koningsdag op 27 april. Nederlanders vieren dit samen. We hangen de vlag uit, trekken oranje kleren aan en vieren feest. De straten zijn versierd. Je hoort muziek. Het is een fleurig gezicht bij alle huizen. De koning bezoekt met zijn familie een stad of dorp. Je kunt het op de televisie zien. In de dorpen of steden zijn markten met tweedehands spullen. Het heet een vrijmarkt. Het is een gezellige dag voor iedereen.

Maar wat nu?

 • Er is Corona.
 • Geen bezoek van koning Willem-Alexander.
 • Geen vrijmarkten
 • Geen muziekkorpsen
 • Geen muziekfeesten
 • Geen evenementen.

Wat dan wel?

Sinds 1885 vieren we al Koningsdag of Koninginnedag. Daarom gaan we nu een Woningsdag doen.

 • 9.45 uur hoor je de klokken in heel Nederland
 • 10.00 uur zingt iedereen het volkslied, het Wilhelmus, muzikanten spelen het.
 • Op radio en internet hoor je veel muziek. Het is feest. Je ziet het ook op de televisie.
 • 10.10 uur – Je ziet wat we deden in andere jaren.
 • 12.00 uur – een digitale markt op internet
 • 16.00 uur – proosten op de koning
 • 19.00 uur – op televisie zie je hoe Nederland feest vieren

Koningsdag, gezellig samen; zon en een oranje tompouce!

Every year we celebrate the King’s Day on April 27th. The Dutch celebrate this together. We raise the flag, wear orange clothes and celebrate. The streets are decorated. You hear music. It’s a bright face (happiness) in all houses. The king visits a town or village with his family. You can see it on television. In the villages or towns are markets with second-hand stuff. It’s called a free market. It’s a pleasant day for everyone..

But what next?
ITS is Corona.
No visit from King Willem-Alexander.
No free markets
No music corps
No music parties
No events..

Well, what is?
Since 1885 we have been celebrating King’s Day or Queen’s Day. That’s why we’re going to do a House Day now.

9.45 am you can hear the clocks all over the Netherlands
10.00 am everyone sings the national anthem, the Wilhelmus, musicians play it.
On radio and internet you hear a lot of music. It’s a party. You see it on television, too.
10.10am – You see what we did in other years.
12pm – a digital Market on the internet (online shopping)
4pm – uur – toast to the king (proost/cheers)
7pm – on television you can see Nederland celebrating

King’s Day, cozy together; sun and an orange tompouce!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu