website free tracking

Vrijheid door Ahmad Oviszadeh

Ahmad heeft dit geschreven in het Engels en Farsi. Farsi is zijn moedertaal. Hij komt uit Iran.

Ik herinner mij dit verhaal uit mijn jeugd. Ik heb het speciaal geschreven voor deze site. Om door middel van dit te vertellen wat vrijheid betekent.

Het verhaal van de vrijheid

De goudvis keek naar de hemel vanuit een smal raam. Zijn gedachten waren alleen maar bij een kleine vijver in the tuin. Hij vertelde de zwarte vis dat hij graag voor eventjes wou zwemmen in de vijver in het midden van de tuin. Zodat hij even kon proeven aan de vrijheid en de blauwe lucht kon zien. De zwarte vis vertelde hem dat de beste plaatst in de wereld is de straat waar we wonen. Op een morgen ging de zwarte vis dood, zonder ooit van de vrijheid geproefd te hebben. Maar de goudvis…

Elke nacht droomde hij van de vijver en de blauwe hemel. Op een morgen werd hij wakker. De wind opende zijn raam en maakte de opening groter. Hij haastte zich om de hand van het kleine meisje vast te pakken om de vijver te bereiken. De vis maakte zijn droom waar. Hij raakte de grond enkele keren. Vrijheid is een ongelofelijk gevoel. Opeens viel er een donkere schaduw over zijn hoofd. De klauwen van de kat schraapten over zijn lichaam. Hij keek naar de blauwe lucht en was blij dat hij van de vrijheid had geproefd, ook al was het maar voor een moment.

Het instructieve verhaal van de vrijheid van een vlinder

De vlinders waren vrij in het voorjaar, de mooie en kleurrijke vlinders vlogen in de tuin.
Hessam, de kleine jongen in ons verhaal, rende naar de bloementuin en volgde de vlinders. Wanneer hij ook maar een mooie vlinder zag en het leuk vond, liep hij er langzaam heen en ving hem. Enkele van de vlinders, die sneller en slimmer waren, ontvluchten, maar diegenen die niet konden vluchten werden gevangen. Hessam nam de vlinders mee, en sloot ze op in een glazen potje.

Op een dag nam hij enkele prachtige vlinders mee en stopte ze in een kan. Hij wou de vlinders drogen en stopte ze in zijn boek en liet ze zien aan zijn klasgenoten. De vlinders waren bang, klopten op de glazen deur en muur van het glas zodat ze misschien een weg konden vinden om te ontsnappen. Hessam viel in slaap terwijl hij een glazen kan vasthield en keek naar de vlinders. Hij droomde dat hij zelf een vlinder werd en dat een jongen hem vasthield en intimideerde. Haar hele lichaam deed zeer, en niemand kon haar horen schreeuwen of smeken. Toen stopte de jongen Hessam tussen de pagina’s van zijn boek en drukte er tegenaan en sloot het boek. Hessams handen en voeten, die nu delen van een dunne en delicate vlinder waren geworden, kraakten en braken, en Hessam schreeuwde aan één stuk door. Plotseling werd hij wakker van het geluid van zijn eigen geschreeuw en, realiserend dat het een droom was, hief hij zijn hand naar de hemel en bedankte God.

Plotseling herinnerde hij zich de vlinders die gevangen waren in de glazen kan…! Toen nam hij de kan met de vlinders mee naar de tuin, opende de kan en liet de vlinders vrij. De vlinders waren heel blij en sprongen uit de kan en begonnen te vliegen.

Hesssam schreeuwde: vergeef mij mooie vlinders dat ik jullie lastigviel. Ik beloof jullie dat ik nooit meer zulke nare dingen zal doen.
Absolute vrijheid, oprechte en juiste vrijheid, gedeeltelijke??? vrijheid en gelijkheid is wat we nodig hebben.

2 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu