website free tracking

Vrijheid Door Basil Kenoa

Basil komt uit Gaza – Palestina (geen nationaliteit) Zijn moedertaal is Arabisch.

Vrijheid is een groot en interessant onderwerp voor discussie. Het is een recht dat je krijgt om te doen of laten zonder beperkingen. Ja, het is je recht om te handelen en iets toe te voegen.

Vanuit mijn perspectief gezien, begrijp ik vrijheid als de vrijheid om je te bewegen en gaan of staan waar je wilt, omdat ik in mijn land mijzelf moeilijk kon verplaatsen en beperkte bewegingsvrijheid had, omdat ik een groot deel van mijn leven opgesloten en onder belegering leefde. Het is als een droom als ik van het ene gebied naar het andere ga, het is geen makkelijk iets om te leven in een kooi. Soms zie ik vrijheid als werken in een vrije omgeving. Ikzelf werkte 20 jaren in de media en TV producties voor gezondheidsprogramma’s, maar helaas mochten we niet kritisch zijn, positief of negatief, over het systeem in mijn land. Als je dit op een directe manier doet, word je gearresteerd en in de gevangenis gezet. Dit is mijn persoonlijke ervaring met vrijheid, het is hoofdzakelijk gerelateerd aan bewegings- en mediavrijheid.

Ik wil hieraan toevoegen dat er ook veel barrières en beperkingen komen, wanneer je in aanraking komt met vrijheid, hoofdzakelijk gerelateerd aan sociale en culturele factoren…. Het legt mensen regels op en dwingt ze om veel dingen te doen die ze niet willen, omdat ze leven volgens bepaalde gewoonten en zekere culturele parameters.

Basil comes from Palestina, his mother language is Arabic, he has written it himself in English.

Freedom is a big and interesting topic for discussion. The right for you to do or change without any limitation. Yes, it’s your right to act and to add.

From my perspective, I understand freedom as freedom of moving and transportation, because I usually suffered from difficulty in movement and transportation because I spent huge part of my life under siege and closure. It’s like a dream if I want to go from area to another, it’s not an easy job to live in a cage.
Sometimes I understand Freedom in terms of working in a free environment,
I worked 20 years in media and TV production for health programs but unfortunately we are without any power to write or criticize, positively or negatively about the system in my country. If you do that directly you are arrested and put in prison.
This is my personal experience in freedom, it’s mainly related to freedom of movement and media.

I also want to add that many barriers and limitations come, when met face to face with freedom, and it’s mainly related to the social and cultural factors…it also imposes and forces people to do many things that they don’t like, because they live under certain habits and certain cultural parameters.

2 Comments. Leave new

 • Karin van Beugen
  July 25, 2020 7:50 pm

  Basil,

  In het vrije westen kunnen we ons bijna niet voorstellen wat vrijheid betekent..
  Je omschrijft heel goed dat je de onvrijheid beleeft alsof je in een kooi zit.
  Laten we ons bewust zijn dat vrijheid een groot goed is!

  Reply
 • […] Basil Kenoa is een oud-cursist van Stichting TaalCultuur Hardenberg. Een Nederlander, die hier geïntergreerd is, maar met een verscheurd hart. Jaren geleden schreef hij al op de website van de Stichting wat vrijheid voor hem betekent. https://www.taalcultuur.com, vrijheidsverhalen […]

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu